پشتی – بالش رسانه ای خبر سیاسی

پشتی – بالش: رسانه ای خبر سیاسی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سقف نقل‌ و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود

بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی مواردی را در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ابلاغ کرد که بر این اساس، باید جهت هر یک از شعب بر اساس درجه، سقف‌ نقل و انتق

سقف نقل‌ و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود

سقف نقل و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود

عبارات مهم : کنترل

بانک مرکزی، طی بخشنامه ای به شبکه بانکی مواردی را در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ابلاغ کرد که بر این اساس، باید جهت هر یک از شعب بر اساس درجه، سقف نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک یکسان کشور عزیزمان ایران – ونزوئلا مواردی را جهت جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

سقف نقل‌ و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: همانگونه که مستحضرید امروزه زیاد کردن پیچیدگی، اندازه و تنوع کسب و کار بانکی منجر به سخت شدن مدیریت اثربخش مؤسسات اعتباری شده است هست. در این میان حصول اطمینان از تحقق اهداف مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد محیط کنترلی اثربخش در مؤسسات اعتباری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مراجع نظارت بانکی را بر آن داشته است تا از طریق الزام مؤسسات اعتباری به ایجاد نظام کنترل های داخلی مناسب، از اثربخشی و کارایی عملیات، اتکاپذیری گزارشات مالی و رعایت قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند.

پرواضح است که یکی از بااهمیت ترین ریسک های عملیاتی که مؤسسات اعتباری موظف به مدیریت و کنترل آن هستند، ریسک تقلب و کلاهبرداری در مؤسسات اعتباری بوده و لذا مهم است تا تدابیری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان مؤسسات اعتباری اتخاذ شود. بر این اساس، مورد نیاز است سازوکارهای کنترل داخلی صحیح به گونه ای تعبیه و اجرا شود تا با رویکردی پیشگیرانه و کنترل های خودکار، به کم کردن ریسک تقلب کمک کند.

بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی مواردی را در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ابلاغ کرد که بر این اساس، باید جهت هر یک از شعب بر اساس درجه، سقف‌ نقل و انتق

با عنایت به بعضی گزارشات واصله در خصوص سوءاستفاده بعضی از کارمندان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بالاخص در سطح شعب در زمینه برداشت و نقل و انتقال غیرمجاز وجوه به حساب خود و یا اشخاص ثالث، مهم است دستور فرمایند تا به قید فوریت تدابیری در زمینه اعمال کنترل های داخلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین تخلفانی اتخاذ شود. در این خصوص مورد نیاز هست، حداقل کارها کنترلی ذیل به وسیله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد.

در مناسب ترین وقت ضوابط کنترلی و احتیاطی دقیقی در خصوص سطح دسترسی کارکنان جهت نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین شده است و ضمن تعیین محدوده هایی جهت میزان مبلغ نقل و انتقال، در قالب سطوح جزیی، میانگین و عمده، نسبت به رصد و کنترل نقل و انتقالات بالاخص در سطوح عمده اقدام شود و بدون اخذ تأییدیه های مهم و کنترل های چندگانه به وسیله سرپرستی ها و واحدهای ستادی نقل و انتقالات در مبالغ عمده و حتی المقدور متوسط، امکان پذیر نباشد.

ضمن نظارت و کنترل فعالیت های بازدیدکنندگان در سیستم های رایانه ای، نسبت به تعیین دقیق اختیارات و سطوح مجاز دسترسی هر یک از بازدیدکنندگان به سیستم های رایانه ای و نرم افزارهای مالی و بانکی، اقدام مقتضی صورت گرفته و از ثبت خودکار تمامی کارها و دستورات صادره به وسیله بازدیدکنندگان در سیسـتم های نرم افزاری مورد استفاده آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با توجه به اختیارات و مسـئولیت های هـر یک از بازدیدکنندگان در ساعات اداری اطمینان حاصل شود.

سقف نقل‌ و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود

تدابیر مورد نیاز به منظور حصول اطمینان از خاموش بودن سیستم ها در ساعات غیراداری و غیـر فعال شـدن تمامی دسترسی های بازدیدکنندگان در ساعات غیراداری، اتخاذ شود.

جهت هر یک از شعب بر اساس درجه شعب، سقف هایی جهت نقل و انتقال وجوه در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی مواردی را در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی ابلاغ کرد که بر این اساس، باید جهت هر یک از شعب بر اساس درجه، سقف‌ نقل و انتق

برنامه دقیق و مستندی جهت جابجایی کلیه کارکنان بالاخص در سطح شعب تدوین شده است و بدون هـیچ قید و شرطی اجرا شود.

درخصوص پذیرش گواهی های کسر از حقوق صادره به وسیله دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقـوقی جهت تسهیلات گیرندگان یا ضامنین به عنوان تضمین، پیش از اعطای تسهیلات نسبت به احـراز اصالت گواهی های مذکور اقدام مقتضی انجام شود.

سقف نقل‌ و انتقال وجوه در شعب بانکی محدود می شود

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

واژه های کلیدی: کنترل | انتقال | نقل و انتقالات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz