پشتی – بالش رسانه ای خبر سیاسی

پشتی – بالش: رسانه ای خبر سیاسی

گت بلاگز Uncategorized گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

نفیسه روشن و همسرش | پوران درخشنده | ملیکا زارعی | مریلا زارعی | نفیسه روشن | آرایشگری | کاراکتر | بازیگری | آرایشگر | آرایشگری | بازیگری

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش 

نفیسه روشن یکی از بازیگران دوست داشتنی سینمای کشور کشور عزیزمان ایران است که در سینما و تلویزیون نقش آفرینی هاي بسیاری داشته هست. او امروز دیگر بعد از سال ها حضور در این عرصه دنبال مسیرجدیدی در بازیگری است و با ایفای نقش در کاراکترهای جدی و تاثیرگذار میخواهد که هرچه اکثر استعدادهای خود را در بازیگری نمایان سازد. روشن این روزها در «زیر سقف دودی»که به کارگردانی پوران درخشنده بر پرده پخش هست، نقش متفاوتی را بازیمی کند که با وجود کوتاهی اش توانسته بخوبی از بعد آن بربیاید.

به بهانه بازی نفیسه روشن در این نقش گفت وگوییبا او انجام دادیم که در ادامه میخوانید.

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

یک توصیه مهم درمورد کاراکتر شما در فیلم «زیر سقف دودی»، هماهنگی و تناسب بازیشما با شاخصه هاي فیزیکی و روانی نقش «آرایشگر» هست؛ طوری که حس میشود ایننقش با وجود کوتاهی اش از اول جهت شما نوشته شده.

همکاری با پوران درخشنده
شما گزینش چندم پوران درخشنده جهت این نقش بودید و آیا جهت نقش دیگری در همین فیلم توصیه داشتید؟

در ابتدا نقش دیگری در این فیلم جهت من در نظر گرفته شده است بود، ولی در نهایت آن نقشحذف شد و هنگامی که زن درخشنده با من تماس گرفتند و گفتند نقش ات از بین بردن شده، من گفتمان شاءالله پروژه بعدی با هم همکاری میکنیم تا این که دوباره ایشان با من تماسگرفته و گفتند نقش دیگری را در این فیلم نوشتم و با وجود این که میدانم جهت توکوتاه هست،

نفیسه روشن و همسرش | پوران درخشنده | ملیکا زارعی | مریلا زارعی | نفیسه روشن | آرایشگری | کاراکتر | بازیگری | آرایشگر | آرایشگری | بازیگری

اما گزینه با خودت است که آن را بازی کنی یا نه. من به قدری شخصیت خودخانم درخشنده و کارهایشان را دوست داشتم که اصلا کمیت نقش به چشممنیامد و با کمال میل نقش را پذیرفتم. این نقش با وجود کوتاهی اش، ولی جهت من پر از تفاوت با کارهای سابقم بود.

تفاوت از چه لحاظ؟

هم از لحاظ کاراکتر و هم از لحاظ لباس و گریم. گرچه جدای از این تفاوت من همه ي وقت دوستداشتم با زن درخشنده کار کنم و لذت کنار ایشان بودن را بچشم.

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

بازی در نقش یک آرایشگر شوخ و شنگ جهت این نبود که میخواستید از زیر سایهنقش هاي آرام که به نوعی در آن کلیشه شدید، دربیایید، به این علت که شاید احساسمی کردید توانایی هاي دیگری هم دارید که تا به حال نادیده گرفته شده؟

بله، کاملا. من از سال 82 بازیگری را با سریال «روزهای به یاد ماندنی» با نقش یک دختر جنوبیو سوارکار بازی کردم و بعد هم نقش هاي متفاوتی را کار کردم، ولی از یک جایی به بعد نقش هایمن همه ي شبیه به هم شدند تا رسید به جایی که خودم از این همۀ تکرارخسته شدم.

نفیسه روشن و همسرش | پوران درخشنده | ملیکا زارعی | مریلا زارعی | نفیسه روشن | آرایشگری | کاراکتر | بازیگری | آرایشگر | آرایشگری | بازیگری

گزینش هاي اشتباه

عبارات مهم : نفیسه روشن و همسرش – پوران درخشنده
من حتی سال قبل به علت همین تکراری بودن دو نقش پیشنهادی در تلویزیون را نپذیرفتم.من بی رودربایستی می گویم که 10 سال پیش بعد از سریال «اغما» باید با حساسیت و وسواس بیشتریکار گزینه می کردم، ولی در دل مردم جا گرفتن و علاقه به مردم باعث شد که منخیلی راه ها را اشتباه بروم و گزینه هاي اشتباهی داشته باشم.

بازیگر زیر سقف دودی
برگردیم به «زیر سقف دودی»، زمانی که قرار بازی گذاشتید با اتکا به فیلمنامه چند درصد از این شخصیت را شناختید؟

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

خانم درخشنده خودشان توضیحاتی درمورد این کاراکتر به من دادند، ولی خود من هم تحقیقاتمحیطی و می داني راجع به این حرفه «آرایشگری» و فضایی که در آن کار می کنند، داشتم.چون اصولا خودم هم به فضاهای خوش حالی که با رنگ سر و کار دارند علاقه دارم و در این طور جاهاحالم بافایده میشود.

تحقیقات و اطلاعاتی که خودم انجام داده بودم باعث شد بعضی ازدیالوگ ها را با لحن و شیوه خاص تری بگویم و در نهایت چکیده دیده هایخودم همراه با توضیحات کامل زن درخشنده را شما در عکس دیدید.گفت وگو با نفیسه روشن

پس چنین شخصیت هایي جهت شما نمود بیرونی داشتند؟

بله، تا حدودی داشت. گرچه با کمال احترام به جایگاه عزیزان صورت پرداز و هنرمند.

دیالوگ هاي تند و تیزی به زبان می آورد
تعریف خودتان از کاراکتری که بازی کردید چیست؟

بر خلاف تصور بعضی ها، این دختر آرایشگر اصلا بی قید و بند و صریح اللهجه نیست.به نظرم شوخ طبعی و خوش حالی شاخصه تفکیک ناپذیر تمام کسانی است که در چنین محیطی کارمی کنند و این دختر هم از این قاعده مستثنی نبود. این دختر آرایشگر در برابر زن میانسالی«با بازی مریلا زارعی» قرار میگیرد که در جریان زندگی خودش را کاملا فراموشکرده و به قول خودش از بعد از ازدواجش تا به حال موهایش را رنگ نکرده!

او در جهت دلداری این زندیالوگ هاي تند و تیزی به زبان می آورد که این زن احساس پیری و شکستگی نکند.در واقع می خواهد حال آن زن میانسال را بافایده کند.گفت وگو با نفیسه روشناتفاقا بده بستان میان شما و زن زارعی خیلی قشنگ و در واقع از برگ هاي برنده فیلم هست.

این ها چطور شکل گرفت؟

من دورادور خواهر ایشان، ملیکا زارعی را می شناختم و پیگیر کارهای خود زن زارعیهم بودم. زن زارعی بشدت زن صبور و نازنینی میباشند. من بارها و بارها با پارتنرهایی کار کردمکه دست به هر کار میزنند که بازی خودشان اکثر به چشم آید و بازی پارتنرشاندیده نشود، ولی زن زارعی اصلا این طور نبود. همۀ وقت} اعتقاد دارم که هر شخصی نان دلش را میخورد و خانمزارعی از همین افراد میباشند.

واقعا گروه تحریریه سایت هایي که گرفتند و درخشش ارزش درسینما لیاقت ارزش است و جایگاهی که خداوند به ایشان داده به علت دل پاک ارزش هست.ایشان هر توصیه اي که کار من را بهتر می کرد به من می گفت و من واقعا از ایشان ممنونم.

فکر می کردید زن زارعی جهت این نقش گروه تحریریه سایت برترین بازیگر نقش اول زن «همراه با لیلا حاتمی» را بگیرند؟

بله، کاملا. هم در مورد زن زارعی و هم ایمان امیدواری «طراح گریم» اطمینان داشتم که کارشاندیده میشود. حتی روز اختتامیه جشنواره فجر هم به آقای امیدواری گفتم که تو سیمرغرا می بري. چون گریم ارزش بخصوص روی زن زارعی فوق العاده بود و زن زارعی هم با نهایت ظرافت توانستند نقش یک مادر زحمت دیده را ملموس و باورپذیر بازی کنند.

خیلی متفاوت و تاثیرگذار ظاهر شدمفیدبک هایي که از بازی در این نقش گرفتید، چطور بود؟

خیلی فوق العاده. حتی خیلی از دوستان منتقدم می گویند با این که در یک سکانس بازیکردی، ولی خیلی متفاوت و تاثیرگذار ظاهر شدي و این جهت من امیدوارکننده هست.

همین حالا مشغول چه کاری هستید؟

حدود یک سال و نیم است که تلاش می کنم هر کاری را نپذیرم و در کل معیارهایم برایبازیگری عوض کردن کرده. پارسال تئاتر «معاشر» و فیلم «زیر سقف دودی» را بازی کردم که به نظر خودمسال خیلی پرباری بود. چون دو کار داشتم که پر از تفاوت و تجربه برایم بود. الانهم در دو تئاتر بازی دارم که پشت سر هم روی صحنه می رود.

برای تلویزیون هم درمورد یک کارصحبت کردم، ولی احتمال ضعیفی دارد که به نتیجه برسد. در کل تلاش میکنم فضا رابرای خودم باز کنم تا زوایا و تجربه هاي دیگری را در کارنامه ام ثبت کنم و قطعا اگر نقشو کارگردان بافایده نباشد آن را نمی پذیرم.

اگر کمی از شخصیتی که در «زیر سقف دودی» بازی کردید فاصله بگیرید، فکر می کنید این شخصیت و این آلبوم چه جایگاهی در کارنامه کاری تان دارد؟

جایگاهی خیلی بالا. من همان طور که با شهامت میگویم بعضی کارها را اشتباهاپذیرفتم، همان طور هم با شهامت میگویم بازی در «زیر سقف دودی» نمره درخشانی در کارنامهمن دارد. جهت من اندازه نقش مهم نیست، تاثیرگذاری نقش است که مهم هست.مثالم هم در این مورد بازی کوتاه زن رویا نونهالی در فیلمی بود که فقط به علت نگاهشانسیمرغ گرفتند. این جهت من الگو است که در یک سری کارها کیفیت مهم هست، نه کمیت.

نحوه تعامل با کارگردان

خیلی از صورت هاي این فیلم ، قطبی جهت خودشان در بازیگری میباشند و هر کدام به خاطرخود زن درخشنده آمدند و در این فیلم نقش هاي کوتاه بازی کردند. من زن درخشنده را از سال هاپیش می شناسم و برایشان احترام خاص اي قائلم. فیلم «پرنده کوچک خوشبختی»خانم درخشنده و بازی زنده یاد بانو هما دِه را همۀ وقت} در ذهن دارم و زمانی که به من پیشنهادبازی دادند درصدی جهت نه گفتنم وجود نداشت.

16 سال تجربه کار در این حوزه
من 16 سال تجربه کار در این حوزه دارمو سر کارهایی بودم که کارگردان هنگامی که میخواست پلان هایي را جهت بازیگرش توضیح دهد فریادمی زد، ولی زن درخشنده سر هر پلانی هنگامی که توصیه اي را مورد نیاز به تذکرمی دیدند از پشت مانیتور بلند می شدند و حتی درگوشی بدون آن که کسی متوجه شودآن توصیه را به بازیگر می گفتند.همین می شد که تمام عوامل گروه جهت ایشان با عشق کار میکردند.

نفیسه روشن،گفت و گو با نفیسه روشن،گفتگوی خواندنی با نفیسه روشن،نفیسه روشن و همسرش،نفیسه روشن و زندگی شخصی

واژه های کلیدی: نفیسه روشن و همسرش | پوران درخشنده | ملیکا زارعی | مریلا زارعی | نفیسه روشن | آرایشگری | کاراکتر | بازیگری | آرایشگر | آرایشگری | بازیگری

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

گفتگو با نفیسه روشن راجع به زندگی شخصی اش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz